φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην

Search Lemma: 
φράζω
DEFINITION: 
a spune, a declara; (mediu şi pasiv) a crede (despre)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina dentală
GRUP SEMANTIC: 
Scris şi vorbit
FREQUENCY RANK: 
504