παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχον

Search Lemma: 
παρέχω
DEFINITION: 
a oferi, a prezenta;a îngădui, a permite
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcină palatală
GRUP SEMANTIC: 
A lua şi a oferi
FREQUENCY RANK: 
235