παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχον

LEMA DE BUSCA: 
παρέχω
DEFINIÇÃO: 
fornecer, proporcionar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical palatal
GRUPO SEMÂNTICO: 
Pegar e Dar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
235