παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχον

Search Lemma: 
παρέχω
DEFINITION: 
provide, present, offer; allow, grant
Part of Speech: 
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP: 
Taking and Giving
FREQUENCY RANK: 
235