τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην

LEMA DE BUSCA: 
τελευτάω
DEFINIÇÃO: 
encerrar; morrer
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Vida e Morte
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
365