τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην

Search Lemma: 
τελευτάω
DEFINITION: 
Finire; morire
Parte del Discorso: 
verbo: contratto
Gruppo Semantico: 
Vita e morte
FREQUENCY RANK: 
365