τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην

Search Lemma: 
τελευτάω
DEFINITION: 
finish; die
Part of Speech: 
verb: contracted
SEMANTIC GROUP: 
Life and Death
FREQUENCY RANK: 
365