τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην

TEST TRANSLATION: 
τελευτάω
DEFINITION: 
أنهى/يُنهي ، تمّم/يُتمّم ؛ مات/يموت
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
الحياة والموت
FREQUENCY RANK: 
365