τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην

Search Lemma: 
τελευτάω
DEFINITION: 
a termina; a muri
PARTE DE VORBIRE: 
verb: contras
GRUP SEMANTIC: 
Viaţă şi moarte
FREQUENCY RANK: 
365