κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην

LEMA DE BUSCA: 
κρατέω
DEFINIÇÃO: 
ser vitorioso, conquistar, reinar, prevalecer, exceder (+gen.)
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Governo e Sociedade
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
298