κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην

Hasło: 
κρατέω
Definicja: 
zwyciężyć, zdobyć, rządzić, panować, przewyższać, mieć przewagę (+gen.)
Część mowy: 
Czasownik: kontrahowany
Grupa semantyczna: 
Państwo i społeczeństwo
Frekwencja: 
298