διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι

LEMA DE BUSCA: 
διαφέρω
DEFINIÇÃO: 
carregar, espalhar; diferir; (impes.) διαφέρει faz diferença(+dat.)
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical em líquida
GRUPO SEMÂNTICO: 
Trabalho e Lazer
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
215