διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι

Hasło: 
διαφέρω
Definicja: 
roznosić, rozprowadzać; różnić się; (impers.) διαφέρει to robi różnicę (+ dat.)
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Grupa semantyczna: 
Praca i odpoczynek
Frekwencja: 
215