διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι

Search Lemma: 
διαφέρω
DEFINITION: 
carry in different ways, spread; differ; (impers.) διαφέρει it makes a difference to (+dat.)
Part of Speech: 
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP: 
Work and Leisure
FREQUENCY RANK: 
215