τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην

Hasło: 
τολμάω
Definicja: 
być odważnym, odważać się; poddawać się czemuś, znosić
Część mowy: 
Czasownik: kontrahowany
Grupa semantyczna: 
Zmysły i uczucia
Frekwencja: 
486