τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην

TEST TRANSLATION: 
τολμάω
DEFINITION: 
يكون جريء ، تحدى/يتحدى ؛ تولى/يتولى ، اخُتُبِرَ بِـ
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
الحواس والمشاعر
FREQUENCY RANK: 
486