ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην

Search Lemma: 
ἀπαλλάσσω
DEFINITION: 
Liberare, rilasciare, consegnare
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in dentale
Gruppo Semantico: 
Aiuto e sicurezza
FREQUENCY RANK: 
475