ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην

TEST TRANSLATION: 
ἀπαλλάσσω
DEFINITION: 
حرّر/يحرّر ، أطلاق/يطلق ، أعتق/يعتق ، تخلّص من/يتخلص من ، زال عن/يزول عن
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- جذر فعل نطعيّ
المجموعة الدلالية: 
المساعدة والسلامة
FREQUENCY RANK: 
475