ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην

Search Lemma: 
ἀπαλλάσσω
DEFINITION: 
set free, release, deliver
Part of Speech: 
verb: -ω dental stem
SEMANTIC GROUP: 
Help and Safety
FREQUENCY RANK: 
475