ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην

Search Lemma: 
ἀπαλλάσσω
DEFINITION: 
a elibera, a da drumul, a uşura
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina dentală
GRUP SEMANTIC: 
Ajutor şi siguranţă
FREQUENCY RANK: 
475