ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην

LEMA DE BUSCA: 
ἀπαλλάσσω
DEFINIÇÃO: 
libertar, soltar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical dental
GRUPO SEMÂNTICO: 
Ajuda e Segurança
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
475