ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην

Search Lemma: 
ἀπαλλάσσω
DEFINITION: 
kurtarmak, uzak tutmak, uzaklaşmak; (konuşmaya) son vermek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω dişsil gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Yardım ve Güvenlik
FREQUENCY RANK: 
475