τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην

TEST TRANSLATION: 
τρέφω
DEFINITION: 
غذى/يغذي ، أطعم/يُطعِم ، يدعم ، حافظ ؛ ربّى/يُربي ، تربى/يتربي
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- جذر فعل شفهيّ
المجموعة الدلالية: 
الحياة والموت
FREQUENCY RANK: 
324

Suggested Citation