τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην

TEST TRANSLATION: 
τιμάω
DEFINITION: 
أكرم/يُكرِم ، شرّف/يشرّف
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
الأخلاق
FREQUENCY RANK: 
386