νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην

TEST TRANSLATION: 
νικάω
DEFINITION: 
غلب/يغلب ، إنتصر/ينتصر ، فاز/يفوز
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
الحرب والسلام
FREQUENCY RANK: 
346