ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην

释义
ἀδικέω
释义
伤害,做错事,行不义(之事)
词频排序
360
词性
动词:缩合
Chinese, Simplified