πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθην

释义
πίνω
释义
饮,喝
词频排序
253
词性
动词:-ω流音词干
Chinese, Simplified