Hasło
πίνω
Definicja
pić
Frekwencja
253
Część mowy
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Polish