ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθη

Search Lemma
ἀποκρίνω
DEFINITION
seçerek ayırmak, mahkum etmek; (med.) yanıt vermek, karşılık vermek
FREQUENCY RANK
428
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω akışkan gövde
Turkish