ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθη

Search Lemma
ἀποκρίνω
DEFINITION
separate, set apart, choοse; (mid.) answer, reply
FREQUENCY RANK
428
Part of Speech
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP
Writing and Talking
Engelska