ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθη

Hasło
ἀποκρίνω
Definicja
oddzielać, rozdzielać, wybrać; (med.) odpowiedzieć komuś
Frekwencja
428
Część mowy
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Polish