Search Lemma
πάσχω
DEFINITION
katlanmak, hissetmek, sabretmek, tahammül etmek
FREQUENCY RANK
173
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω damaksıl gövde
Turkish