Hasło
πάσχω
Definicja
doznawać, cierpieć, doznawać czegoś w pewien sposób (+adv.)
Frekwencja
173
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish