μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην

Search Lemma
μιμνήσκω
DEFINITION
anımsatmak, söz etmek, bahsetmek; (in pf. mid.) -i düşünmek, anımsamak, meşgul olmak
FREQUENCY RANK
383
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω damaksıl gövde
Turkish