μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην

Search Lemma
μιμνήσκω
DEFINITION
remind; (in pf. mid.) remember
FREQUENCY RANK
383
Part of Speech
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP
The Mind, Perceiving and Learning
Engelska