μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην

LEMA DE BUSCA
μιμνήσκω
DEFINIÇÃO
relembrar; (na méd. pf) lembrar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
383
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical palatal
Portuguese, International