φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην

Search Lemma
φέρω
DEFINITION
carry, bring, fetch; carry off or away; φέρε come now, well
FREQUENCY RANK
116
Part of Speech
verb: irregular
SEMANTIC GROUP
Work and Leisure
Inglés