στάδιον σταδίου, τό (pl. στάδια and στάδιοι)

LEMA DE BUSCA
στάδιον
DEFINIÇÃO
estádio, a mais longa unidade de medida linear grega, mais ou menos 185 metros
RANQUE DE FREQUÊNCIA
447
PARTE DO DISCURSO
substantivo: 2ª declinação
Portuguese, International