λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην

LEMA DE BUSCA
λείπω
DEFINIÇÃO
deixar, abandonar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
437
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical labial
Portuguese, International