λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα

LEMA DE BUSCA
λανθάνω
DEFINIÇÃO
passar despercebido (+ac. e partic. nom.), ser desconhecido; (méd. e pass.) esquecer
RANQUE DE FREQUÊNCIA
424
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International