Hasło
λανθάνω
Definicja
ujść uwagi czyjejś (+acc. i nom. part.), być nieznanym; (med. and pass.) zapomnieć
Frekwencja
424
Część mowy
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Polish