λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα

Search Lemma
λανθάνω
DEFINITION
escape the notice of (+acc. and nom. participle), be unknown; (mid. and pass.) forget
FREQUENCY RANK
424
Part of Speech
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP
Government and Society
Engelska