βούλομαι, βουλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην

LEMA DE BUSCA
βούλομαι
DEFINIÇÃO
(+inf.) querer, desejar; ansiar por; ὁ βουλόμενος quem quer que goste
RANQUE DE FREQUÊNCIA
113
PARTE DO DISCURSO
verbo: depoente
Portuguese, International