Navigatio Brendani 6.26-27 read by Christopher Francese

[26]      Cum autem frātrēs obdormīssent, vīdit sānctus Brendānus opus diabolī, īnfantem Aethiopum, habentem frēnum in manū et iocantem ante frātrem praedictum. Statim sānctus Brendānus surrēxit et coepit ōrāre, pernoctāns usque ad diem. [27] Iam vērō manē, cum frātrēs ad opus Deī festīnāssent, ut—post hoc—iter ēgissent ad nāvim, ecce appāruit mēnsa parāta sīcut et prīdiē. Ita per trēs diēs et trēs noctēs praeparāvit Deus prandium servīs suīs.

article Nav