[11]     At venerābilis pater invēnit sex fontēs irriguissimōs, herbīs virentibus ac dīversīs rādīcibus. [12] Post haec reversus ad frātrēs suōs, portāns sēcum dē prīmitiīs īnsulae, dīcēns illīs: “Ascendite dē nāvī et fīgite tentōrium et cōnfortāminī dē optimīs frūctibus terrae istīus quam Dominus ostendit nōbīs.” [13] Ita, per quadrāgintā diēs, reficiēbant dē ūvīs et herbīs ac rādīcibus fontium. [14] Post vērō praedictum tempus, ascendērunt nāvim, portantēs sēcum dē frūctibus quantum poterat nāvis eōrum portāre.

article Nav