[1]     Cum autem nāvigāssent iuxtā illam īnsulam ubi erant per trīduum anteā, et vēnissent ad summitātem illīus contrā occidentem, [2] vīdērunt aliam īnsulam, prope sibi iūnctam, interveniente fretō nōn magnō, herbōsam valdē et nemorōsam, plēnamque flōribus; coepērunt quaerere portum per circuitum īnsulae. [3] Porrō nāvigantibus contrā merīdiānam plāgam eiusdem īnsulae, invēnērunt rīvulum vergentem in mare; ibi nāvim ad terram mīsērunt.

[4]     Ascendentibus illīs dē nāvī, praecēpit Sānctus Brendānus ut nāvim per fūnēs contrā alveum flūminis trāxissent, quantum plūs potuissent. [5] Erat autem illud flūmen tam lātum sīcut et lātitūdō illīus nāvis. Praedictus pater sedēbat in nāvī; et ita fēcērunt per spatium ūnīus mīliāriī, usque dum ad fontem vēnerant eiusdem flūminis.

article Nav