Hasło
ποιέω
Definicja
sprawiać, tworzyć, powodować, robić; (w med.) rozważać, rachować
Frekwencja
43
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish