Hasło
εὑρίσκω
Definicja
znajdować, odkrywać, wymyślać
Frekwencja
136
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish