Hasło
δέχομαι
Definicja
przyjmować, brać; powitać, gościć
Frekwencja
319
Część mowy
Czasownik: deponens
Polish