κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, κεκώλυκα, κεκώλυμαι, ἐκωλύθην

TEST TRANSLATION
κωλύω
DEFINITION
أعاق/يعيق ، عرقل/يُعَرْقل ، منع/يمنع
FREQUENCY RANK
400
أقسام الكلام
فعل: ω-- نهاية جذر الفعل
Arabic